PREČO SA PRIPOJIŤ?

Lebo máme radi život.

Lebo chceme svedčiť, že život je dar nášho milujúceho Boha Otca.

Lebo sa chceme pridať ku ochrane tých, ktorých život je ohrozený.

Viac informácií o vízii, poslaní a cieľoch Národného pochodu za život.