Kontakt

Žilinská diecéza, Sekcia pre rodinu

Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

+421 911 911 760 

(Marek Cinko)

rodiny@dcza.sk