ĎAKUJEME všetkým pútnikom Žilinskej diecézy
za účasť na Národnom pochode za život 

v nedeľu 22. septembra 2019

Príhovor o. Dušana Škurlu, vedúceho duchovnej sekcie celoslovenskej prípravnej komisie
k významu a poslaniu Národného pochodu za život: